Chủ đề STEM: Lớp học xanh từ vật liệu tái chế
Môn học chủ đạo: Hoạt động trải nghiệm

Thời lượng: 4 tiết (140 phút)

Nội dung tích hợp trong bài học
Môn học chủ đạo
Môn học tích hợp

Hoạt động trải nghiệm

 • Hoạt động xây dựng nhà trường
 • Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học, có ý thức giữ an toàn trong khi trang trí lớp học.
 • Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường
 • Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.
 • Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.

Mĩ thuật (Vận dụng)

 • Mĩ thuật: thực hành làm đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng

Toán

 • Nhận dạng được khối trụ, khối cầu thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật
 • Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí
I. Mục tiêu

1. Năng lực

- Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học.

- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.

- Hợp tác được với các bạn trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ.

2. Phẩm chất

- Có ý thức giữ an toàn trong khi trang trí lớp học.

- Sáng tạo để thực hiện các sản phẩm, đẹp.

- Tích cực, chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình.

II. Đồ dùng dạy học
STT Thiết bị/Học liệu Số lượng
Giáo viên
1 Phiếu học tập 1 phiếu/học sinh
2 Phiếu hoạt động nhóm 1 phiếu/nhóm
Học sinh
1 1 thìa nhựa 1 cái/nhóm
2 2g hạt giống hoa(hạt giống hoa cúc) 2g/nhóm
3 200g đất dinh dưỡng (Đất TRIBAT dinh dưỡng) 200g/nhóm
4 Nửa chai nhựa 1,5l tái chế(Nửa chai nhựa 1,5 lít cắt đôi, lấy phần đáy; đục 5-6 lỗ ở dưới đáy chai) 1 nửa chai/nhóm

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động 1: Giới thiệu về lớp học xanh và giao nhiệm vụ

Hoạt động 1.1. Giới thiệu về lớp học xanh

- Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh hai lớp học và thảo luận một số câu hỏi:

Hình 1

Hình 2

  Câu hỏi thảo luận:

  1. Em có nhận xét gì về hai lớp học này?

  2. Em thích lớp học nào hơn? Vì sao?

  - Giáo viên cho học sinh xem một video giới thiệu về lớp học xanh và đặt các câu hỏi thảo luận:

  1. Thế nào là lớp học xanh?

  2. Nêu các đặc điểm của lớp học xanh là gì.

  3. Làm thế nào để làm lớp học trở nên xanh, sạch hơn?

  - Giáo viên kết luận về khái niệm, ý nghĩa và đặc điểm của lớp học xanh.

Lớp học xanh là lớp học thân thiện với môi trường, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ môi trường sống của Trái Đất.

Các đặc điểm của một Lớp học xanh:

+ Có nhiều cây xanh

+ Sử dụng vật liệu tái chế

+ Có thùng rác và rác được vứt đúng nơi quy định

+ Tắt đèn, quạt sau khi sử dụng để tiết kiệm năng lượng

- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và tự đánh giá thực trạng lớp học của mình bằng cách tô màu số ✰ trên thang đánh giá 5 ✰ trong Nhiệm vụ 1 (Phiếu học tập).

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm Nhiệm vụ 2 trong Phiếu học tập , sau đó mời một số học sinh phát biểu ý kiến, đề xuất phương án làm cho lớp học của mình trở thành lớp học xanh.

- Giáo viên ghi nhận các ý tưởng của học sinh. Từ đó giáo viên giới thiệu về chủ đề trang trí lớp học xanh bằng cách trồng cây vào các đồ vật tái chế với yêu cầu mỗi nhóm thực hiện trang trí một góc xanh với các yêu cầu:

  1. Mỗi góc trang trí có ít nhất 02 cây xanh.

  2. Chậu cây được làm bằng vật liệu tái chế.

  3. Vị trí đặt cây hợp lý, không ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động của các thành viên trong lớp.

  4. Có thông tin giới thiệu về góc xanh và slogan tuyên truyền về lớp học xanh.

Hoạt động 2. Thực hiện nhiệm vụ trang trí Lớp học xanh

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về loại cây xanh phù hợp trong lớp học (10 phút)

- Giáo viên yêu cầu học sinh xem một video (học liệu số 1) giới thiệu về các loại cây trồng thích hợp trong lớp học và các yếu tố an toàn khi trồng cây trong lớp và trả lời câu hỏi:

  1. Nêu các loại cây thích hợp trồng trong lớp học.

  2. Cần lưu ý gì những điều gì để đảm bảo an toàn khi trồng cây trang trí lớp học?

  - Học sinh xem video và trả lời câu hỏi.

  - Giáo viên mời đại diện học sinh trình bày. Giáo viên nhận xét, bổ sung.

  - Giáo viên tổng kết và yêu cầu các nhóm lựa chọn loại cây phù hợp để trang trí.

Hoạt động 2.2. Lập kế hoạch trang trí góc lớp xanh (25 phút)

- Giáo viên yêu cầu thảo luận nhóm để lập kế hoạch trang trí góc lớp xanh bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong Phiếu hoạt động nhóm.

Yêu cầu sản phẩm hoạt động nhóm gồm:

1. Bản vẽ thể hiện vị trí treo cây, chậu cây (có chú thích rõ về vật liệu, kích thước, loại cây, cách trang trí,…)

2. Một đoạn thông tin mô tả về góc lớp xanh và một slogan tuyên truyền về lớp học xanh

3. Danh sách nguyên vật liệu để thực hiện góc lớp xanh

4. Quy trình thực hiện góc lớp xanh

5. Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

- Giáo viên duyệt kế hoạch trang trí góc lớp xanh trong Phiếu hoạt động nhóm sau khi học sinh hoàn thành thảo luận nhóm.

- Giáo viên di chuyển đến các nhóm trong suốt quá trình học sinh làm việc nhóm để hỗ trợ khi cần.

- Giáo viên nhắc lại yêu cầu học sinh chuẩn bị nguyên vật liệu để thực hiện sản phẩm vào tiết 3.

Hoạt động 2.3. Thực hiện trang trí Lớp học xanh (35 phút)

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm và luyện tập thuyết trình nhóm bằng cách sử dụng các câu hỏi gợi ý trong Phiếu hoạt động nhóm.

Yêu cầu: Các nhóm phân công bài thuyết trình sao cho mỗi thành viên trong nhóm đều được trình bày một phần về sản phẩm.

- Học sinh tiến hành thực hiện theo kế hoạch đã thống nhất trong Phiếu hoạt động nhóm ở tiết 2.

- Học sinh đối chiếu với tiêu chí trong Phiếu đánh giá sản phẩm để tự điều chỉnh.

- Giáo viên di chuyển đến các nhóm trong suốt quá trình học sinh làm việc nhóm để hỗ trợ khi cần.

Hoạt động 3: Báo cáo, Tổng kết và đánh giá

- Giáo viên mời lần lượt các nhóm học sinh trình bày về góc trang trí của nhóm mình.

Đại diện các nhóm học sinh trình bày.

- Giáo viên tổ chức cho có thể cho các nhóm bình chọn cho nhóm có góc trang trí đẹp nhất.

  + Học sinh sử dụng Phiếu đánh giá sản phẩm để đánh giá góc trang trí của các nhóm khác (đánh giá bằng số ✰).

  + Tổng kết phần đánh giá nhóm nào có số ✰ nhiều nhất thì có thể nhận phần quà từ giáo viên.

- Giáo viên cho học sinh hoàn thành hoạt động đánh giá về Lớp học của mình sau khi trang trí bằng cách tô màu số ✰ trên thang đánh giá 5 ✰ trong Phiếu học tập.

- Giáo viên nhận xét và tổng kết buổi học.

IV. Phụ lục

1. Phiếu học tập

Nhiệm vụ 1. Hãy tô màu số ✰ để đánh giá xem lớp học của mình đạt ở mức độ nào của một Lớp học xanh.

Trước khi trang trí:   ✰✰✰✰✰

Sau khi trang trí:   ✰✰✰✰✰

Nhiệm vụ 2. Hãy liệt kê 3 hoạt động em nên làm và 3 hoạt động em không nên làm để góp phần xây dựng Lớp học xanh.

2. Phiếu hoạt động nhóm

Nhiệm vụ 1. Góc lớp xanh

a) Bản vẽ góc lớp xanh

b) Thông tin về góc lớp xanh của nhóm em:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

c) Slogan về lớp học xanh:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Nhiệm vụ 2. Liệt kê các nguyên vật liệu để trồng cây

STT Dụng cụ/vật liệu Số lượng

Nhiệm vụ 3. Viết hoặc vẽ quy trình trồng cây và trang trí lớp học bằng cây

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Nhiệm vụ 4. Phân công nhiệm vụ

STT Nhiệm vụ/Công việc Người phụ trách

Nhiệm vụ 5. Chuẩn bị bài thuyết trình

Câu hỏi gợi ý:

1. Giới thiệu tên của nhóm em

2. Giới thiệu về góc trang trí:

  + Nhóm em đã lựa chọn cây gì? Nhóm em trồng cây vào chai, lọ, hộp? Vì sao?

  + Vì sao chúng ta lại trồng cây trong lớp học?

3. Em thấy thích nhất điểm nào trong quá trình trang trí lớp học xanh?

4. Em có muốn cải thiện điều gì không?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Phiếu đánh giá

Phiếu đánh giá góc lớp xanh

Hướng dẫn: Tiến hành đánh giá sản phẩm của các nhóm học sinh bằng cách cho đánh dấu (1-2-3) ngôi sao ✰ tương ứng với 3 mức độ (chưa hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành tốt).

Nội dung

Đạt

Có ít nhất 02 cây xanh.
Chậu cây được làm bằng vật liệu tái chế.
Vị trí đặt cây hợp lý, không ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động của các thành viên trong lớp.
Có thông tin giới thiệu về góc xanh và slogan tuyên truyền về lớp học xanh.
Phong cách trang trí sinh động, màu sắc đẹp, sáng tạo.

4. Sản phẩm minh họa

Một số mẫu giáo viên có thể gợi ý cho học sinh: